COMMISSION

 

Hon'ble Chairman Mr. A.A. Latief U Zaman Deva

Hon'ble Member Mr. Jaipal Singh

Hon'ble Member Mr. Ali Asghar Choudhary

Hon'ble Member Prof. (Dr.) Posh Charak

Hon'ble Member Prof. Mushtaq Ahmad Wani

Hon'ble Member Er. Mushtaq Ahmed Lone

Hon'ble Member Mr. Suresh Kumar Sharma

Hon'ble Member Mr. Tsering Angchok